Ĉefa paĝo


La Ĥarkiva urba Esperanto-klubo «Ardo»


La klubo "Ardo" aperis en 1910 jaro. Oficiale ĝi registriĝis nur en 1993 j.

Agado:

   * Propagando pri Esperanto
   * Instruado de Esperanto, kursoj
   * Tradukado
   * Kontaktoj kun eksterlandaj esperantistoj

Adreso: Ukrainio, u. Ĥarkiv, Derĵprom, 6-a enirejo, 8-a etaĝo, ĉambro 15.
Komunaj kunsidoj en la klubo okazadas ĉiulunde je 17.00. Venu al ni!Харьковский эсперанто-клуб «Ardo»

Клуб «Ardo» был основан в 1910 г. Официально он был зарегистрирован только в 1993 г.
«Ardo» на эсперанто означает «пылание, рвение».

Деятельность:

   * Распространение международного языка эсперанто
   * Преподавание эсперанто, курсы
   * Переводы
   * Контакты с зарубежными эсперантистами

Адрес: Украина, г. Харьков, Госпром, 6-й подъезд, 8-й этаж, комн. 15.
Общие заседания клуба проходят каждый понедельник в 17.00. Приходите к нам!